PhotoScape แต่งภาพให้เป็นลายนูนต่ำ

PhotoScape-26

ไม่น่าเชื่อว่า PhotoScape จะสามารถเนรมิตรภาพธรรมดาๆให้กลายเป็นภาพลายนูนต่ำได้ง่ายๆ และทำได้เนียนด้วย …ตัวอย่างของภาพลายนูนต่ำที่เราพบเห็นได้ทั่วไป ชัดๆก็คือ “เงินเหรียญบาท” ที่เราใช้อยู่นั่นเอง

PhotoScape-27

เริ่มต้น

  • เลือก “ฟิลเตอร์”
  • เลือก “ภาพเป็นเนื้อเดียวกับเนื้อหลัง”

PhotoScape-28

  • ปรับระดับความเข้มข้นของการทำภาพให้เป็นเนื้อเดียวได้

PhotoScape-29

  • ตัวอย่างภาพที่ได้ …เห็นแล้วใช่มั้ยครับ ไม่กี่ขั้นตอนเราก็ได้ภาพลายนูนต่ำแล้วด้วยสุดยอดโปรแกรมแต่งภาพ “PhotoScape”

avatar

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น

  • ผู้หวังดี

    ภาพลายนูน่ำหมายความว่าอะไรคับ ช่วยบอกผมที