CityVille : วิธีการซื้อพื้นที่ขยายอาณาเขต

Facebook-778-CityVille

เรื่องการขยายอาณาเขตผมเคยอธิบายไว้แล้วใน “CityVille : วิธีขยายอาณาเขต”  ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ปีนี้ไม่เหมือนเดิม คือหน้านั้นประมาณสองสามอาทิตย์ ราคาที่ดินแพงทะลุหลักแสน  แต่ปัจจุบันได้ปรับราคาลงที่ 20,000 coins  เหมือนเดิม แต่สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมคือจำนวนประชากร

ความต้องการ (จำนวนจะระบุไว้อย่างชัดเจน ตามภาพ)

  • เงิน 20,000 coins
  • ใบอนุญาติ (permit)
  • จำนวนประชากรที่เพียงพอ (Population)

เงินสองหมื่นนี่คงไม่ยากที่จะหามา ส่วนใบอนุญาติให้เพื่อนส่งเป็นของขวัญมาให้  และจำนวนประชากรจะได้มาจากการสร้างบ้าน

Facebook-779-CityVille

 

เวลาสร้างบ้าน ให้ดูที่ Population ด้วย วางแผนดีๆ เพื่อจะขยายผังเมืองได้ต่อครับ

avatar

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น

  • Gaittisuk

    gaittisuk@hotmail.com  ฝากเพิ่มเพื่อนด้วยครับ ผมก็เล่นเหมือนกัน