Photoscape Tip : ทำโมเสด “เซนเซอร์” ภาพไม่เหมาะสม

Photoscape นั้นเป็นโปรแกรมที่ตกแต่งภาพได้ง่ายอย่างเหลือเชื่อ รวมทั้งการทำ “โมเสค” เพื่อเซนเซอร์ภาพที่ไม่เหมาะสม  และในทิปส์นี้ก็ได้ “มิยาบิ” มาเป็นนางแบบ

เข้าเมนู Tool แล้วเลือก โมเสค

เลือกระดับของ โมเสค

ลากกรอบสี่เหลี่ยม ในตำแหน่งที่จะเซนเซอร์

เรียบร้อยครับ บริเวณที่ทำโมเสค ได้ถูกเซนเซอร์

avatar

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น