in20years อีก 20 ปีข้างหน้า สภาพ “หน้า” คุณจะเป็นอย่างไร

in20years เป็นเว็บไซท์ที่จะวิเคราะห์ใบหน้าของคุณ ว่าจะมีสภาพเป็นแบบใดในอีก 20-30 ปีข้างหน้า เข้ามาที่ >> http://www.in20years.com/  เลือกรายละเอียด เพศ ปี และติดยาด้วยหรือไม่  และคลิ๊ก Upload your photo ฌพื่ออัพโหลดภาพ ผมลองใส่ มิยาบิ  …จากนั้นรอสักครู่ เรียบร้อยครับ สภาพของเธอในอีก 20 ปีข้างหน้า

You might also like More from author

Comments

Loading...