The Sims Social ตอนที่ 20 แนวคิดการทำรายได้จากแปลงผัก

ผักแปลงหนึ่งทำรายได้ให้เรามากกว่า 80 s ต่อการปลูกหนึ่งครั้งนะ แม้ว่าปลูกแล้วผักจะตายก็ตาม  …ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะการรถน้ำใส่ผักหนึ่งครั้ง จะได้เงิน 20 s ซึ่แต่ละบ้านก็จะมีผัก 4 แปลง 20 x 4 = 80 และในระหว่างที่พลังงานยังไม่หมด ก็แวะไปรถน้ำผักบ้านเพื่อนได้ อย่างน้อยก็หลังละ 80s  และรถน้ำได้หลายครั้งซ้ำไปซ้ำมา

เรื่องที่แนะนำ

 1. รวมเทคนิค วิธีเล่น The Sims Social
 2. Add เพื่อน ++ The Sims Social
 3. รวมปัญหาเกมส์ The Sims Social
 4. แจกไอเทมฟรี The Sims Social

สมมุติว่าปลูก Tomatoes

 1. มะเขือเทศมูลค่า 50 s ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เติบโตพร้อมเก็บเกี่ยว ดังนั้น 1 ชั่วโมงจะทำเงินได้ 50 x 4 (แปลง) = 200  + 80 (รถน้ำหนึ่งครั้ง) = 280 s
 2. รถน้ำผักหนึ่งครั้ง ใช้พลังงาน 1 Energy  ระหว่างที่รถเสร็จ ถ้ามีพลังงานเต็ม 15 จะเหลือ 11 ก็จะรถผักบ้านเพื่อนได้อีก 11 แปลง เท่ากับ 220 s
 3. เมื่อนำรายได้จากข้อ 1 และ ข้อ 2 มารวมกัน เท่ากับหนึ่งชั่วโมง เราจะทำเงินได้ขั้นต่ำ  500 s
ในหนึ่งชั่วโมง ถ้าคุณมีเวลามากพอ
 1. ของแถมระหว่างที่ไปรถน้ำผัก และ ทักทายเพื่อน คือพลังงาน 1 Energy และ 10 social point
 2. ทุกๆ 5 นาที พลังานจะฟื้นฟู 1 Energy  ดังนั้นเวลา 1 ชั่วโมง จะฟื้นฟูพลังงานได้ 12 Energy แล้วไปรถน้ำผักบ้านเพื่อนได้อีก 8 แปลง เท่ากับเงิน 160 s ที่เหลืออีก 4 Energy เอาไว้เก็บผัก
สรุป
รายได้จากการปลูกผักขั้นต่ำ คือ 500 s รวมกับการทำรายได้ในหนึ่งชั่วโมงที่คุณว่าง 160 s  เท่ากับ 660 s
นี่คือเงินขั้นต่ำจากการปลูกมะเขือเทศ 1 ชั่วโมง ถ้าปลูกหลายๆครั้งก็ลองคำนวนดูว่าวันหนึ่งเราจะได้เงินเท่าไหร่ เงินที่ได้หนึ่งวันทำอะไรได้บ้าง
avatar

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น

 • Aon_1349

  ทำยังไงเอา Build พื้นที่ที่ Move ไป เอากลับมาวางเหมือนเดิม หาไม่เจอค่ะ (เป็น Build เดิมที่ให้ไว้เริ่มเล่นเกมส์ค่ะ)  แต่ว่าพอลอง Move พื้นที่ Build ที่ซื้อเองไป แล้วเอากลับคืนมาวางใหม่อันนี้ได้ค่ะ ทำไมหา Build เดิม ไม่เจอคะ

 • Aon_1349

  และอีกคำถามค่ะ พอถึงช่วง Press a for adventure แล้วกด Craft Funpotion 1 ขวด (ทุกอย่างมีวัตถุดิบครบต่ะ) แต่ทำไมไม่ยอมเปลี่ยนให้คะ เลยลองกดไปอีก 2 ครั้ง ก็ยังไม่เปลี่ยน จนกระทั่งวัตถุดิบหมดไป 1 อย่างแล้วค่ะ ทำอย่างไรคะ