PowerPoint บทที่ 13 : แทรกรูปร่าง

PowerPoint-078

เข้าเมนู แทรก > รูปร่าง

PowerPoint-079

รูปร่างมีให้เลือกหลายแบบ และใช้ทำอะไรได้หลายอย่าง เช่น แผนผัง กระบวนการ หรือใช้สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุด้วยลูกศรต่างๆ และยังพิมพ์ข้อความใส่เข้าไปในรูปร่างได้

PowerPoint-080

หลังแทรกรูปร่างเสร็จแล้ว คลิ๊กที่รุปร่าง แล้วเข้าเมนู รูปแบบ เพื่อทำการตกแต่งรูปร่างให้สวยงาม

avatar

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น