PowerPoint บทที่ 16 : ถ่ายภาพหน้าจอ

PowerPoint-086

เข้าเมนู แทรก > ภาพหน้าจอ > การคลิปภาพหน้าจอ

***ก่อนจะถ่ายภาพหน้าจอ จะถ่ายจากโปรแกรมอะไร ก็ให้เปิดโปรแกรมนั้นไว้ และให้ย่อหน้าต่างของโปรแกรมอื่นลงก่อน เพราะมันจะบังกัน (ยกเว้น PowerPoint)

PowerPoint-087

จากนั้นก็คลิ๊กลาก เพื่อกำหนดส่วนที่จะจับภาพ

PowerPoint-088

เมื่อปล่อยนิ้วจากเมาส์ ภาพก็จะมาอยู่ใน PowerPoint ทันที

avatar

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น