PowerPoint บทที่ 18 : สร้างสมการคณิตศาสตร์

PowerPoint-095

เข้าเมนู แทรก > สมการ

สมการที่แรกเข้ามา จะมีรูปแบบให้เลือกอย่าง แล้วค่อยมาเพิ่มเติมเอาทีหลังนะครับ

PowerPoint-096

หลังจากแทรกสมการเข้ามาแล้ว จะสามารถเปิดใช้เมนู สัญลักษณ์  ได้สำหรับการแก้ไขสมการ (ปกติถ้าไม่มีสมการจะเปิดใช้เมนูนี้ไม่ได้)

PowerPoint-097

หรือ เข้ามาที่เมนู ออกแบบ จะมีชุดตัวเลือกสำหรับสร้างสมการมากมาย

avatar

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น