PowerPoint บทที่ 20 : แปลงพาวเวอร์พ้อยท์เป็นไฟล์ “วิดีโอ”

ถ้าได้อ่านในบทที่ผ่านๆมา จะเห็นว่าตัวอย่างงานของผมจะเป็น “คลิป YouTube” ซึ่งเป็นไฟล์วิดีโอ และผมก็ใช้วิธีนี้แปลงไฟล์ PowerPoint เป็นวิดีโอ แล้วค่อยอัพขึ้น YouTube

PowerPoint-104

วิธี เข้าเมนู แฟ้ม > บันทึกเป็น จากนั้นให้เปลี่ยนชนิดของไฟล์เป็น  Windows Media Video

PowerPoint-105

จากนั้นให้รอ จนกว่าขีดสีเขียวจะเต็มและหายไป (รอนานหน่อยนะครับ โดยเฉพาะถ้า PowerPoint มีไฟล์เสียงหรือวิดีโอจะรอนานมาก)

avatar

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น