PowerPoint บทที่ 9 : SmartArt (แผนผัง)

PowerPoint-052

SmartArt คือการสื่อสารข้อมูลด้วยภาพ เช่น แผนผัง ลำดับขั้น กระบวนการ รายการ ฯลฯ

เริ่มต้น เข้าเมนู แทรก > SmartArt

PowerPoint-053

จะมี SmartArt ให้เลือกทั้งหมด 8 แบบ ได้แก่

  1. รายการ
  2. กระบวนการ
  3. วงกลม
  4. ลำดับขั้น
  5. ความสัมพันธ์
  6. เมทริกซ์
  7. พีระมิด
  8. รูปภาพ

PowerPoint-054

ลองเลือกมา 1 แบบ  ทำการใส่ข้อมูลและรูปภาพ

PowerPoint-055

จากนั้นก็เข้าเมนู ออกแบบ แล้วทำการเปลี่ยนสี

PowerPoint-056

เพิ่มจำนวนได้ด้วยการคลิ๊กขวาที่ตัว SmartArt แล้วเลือกเมนู เพิ่มรูปร่าง > เพิ่มรูปร่างก่อน/หลัง

PowerPoint-057

ตัวอย่าง SmartArt ที่ได้ตกแต่งไปเรียบร้อย

You might also like More from author

Comments

Loading...