ทดสอบความเร็วเว็บของคุณด้วย GTmetrix

GTmetrix.com เป็นเว็บให้บริการทดสอบความเร็วในการโหลดหน้าเว็บไซท์ ซึ่งให้รายละเอียดที่ครบถ้วน และมีผลชี้วัดที่ชัดว่าตรงลงเว็บคุณเร็วหรือช้า

วิธีการ

1. เข้าเว็บ http://gtmetrix.com/
2. พิมพ์ชื่อเว็บที่ต้องการทดสอบลงในช่องว่าง แล้วคลิก GO

 

ตัวอย่างที่ทดสอบเสร็จ
ในช่อง Page Speed ถ้าขึ้นตัวหนังสือสีเขียว แสดงว่าเว็บคุณโหลดเร็ว ส่วน YSlow ก็คือตัวทดสอบค่าความเร็วของเว็บที่สร้างโดย Yahoo สังเกตว่าทั้งสองจะให้ผลต่างกันมาก แต่ผมแนะนำให้ยึดหลักของ Page Speed

 

สำหรับเมนู Breakdown จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละการทดสอบ

You might also like More from author

Comments

Loading...