Mac Tip : วิธีย้ายและลบไอคอน บนแถบเมนู

ไอคอนที่อยู่บนแถบเมนูของ mac สามารถลบออกหรือเลื่อนเพื่อจัดตำแหน่งใหม่ได้ แต่จะทำได้เฉพาะไอคอนของระบบเท่านั้น จะย้ายไอคอนแอพนั้นทำไม่ได้

วิธีย้ายไอคอน

mac

กดปุ่ม command ค้างไว้ แล้วคลิกลากไอคอนย้ายไปตำแหน่งไหนก็ได้

แต่หากคุณลากไอคอนมาไว้หน้าเดสก์ทอปแล้วปล่อยเมาส์ ไอคอนก็จะหายไป

วิธีนำไอคอนกลับมา

mac

ถ้าเผลอลบไอคอนออกให้เข้าไปที่ การตั้งค่าระบบ แล้วเลือกเมนูที่ได้ลบออก เช่น ถ้าลบสัญญาณไวไฟออก ให้เข้าเมนูเครือข่ายแล้วคลิกที่  แสดงสถานะ…ในแถบเมนู

avatar

คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น