Google Drive แจกพื้นที่ไดรฟ์ฟรีอีก 2GB

เดิมที Google Drive จะให้พื้นที่มาใช้งานฟรี 15 GB แต่เพียงคุณทำกิจกรรมตรวจสอบความปลอดภัยกับ Google คุณจะได้มาเพิ่มฟรีอีก 2 GB รวมเป็น 17 GB และใช้งานได้ฟรีตลอดชาติ

Google Drive free add space

วิธีการเข้าไปที่ > การตรวจสอบความปลอดภัย

ตรวจดูความถูกต้องแล้วคลิก เสร็จ ไปเรื่อยๆ

Google Drive free add space

จากนั้นเข้าไปดูพื้นที่ได้ที่หน้า > พื้นที่เก็บข้อมูลไดรฟ์ ได้พื้นที่ฟรีมาอีก 2 GB

You might also like More from author

Comments

Loading...