waan free ฟอนต์ไทยหวานๆ โหลดฟรี ชอบแนวนี้อย่าพลาด

ใครที่กำลังอยากได้ไทยฟอนต์ไทยน่ารักๆ ดูหวานๆ ขอแนะนำ waan free เป็นฟอนต์พิมพ์ไทย-อังกฤษ เขาแจกฟรีเฉพาะที่เป็นตัวธรรมดาและตัวเอียง หากถูกใจก็มีชุดเต็มให้ซื้อในราคา 1,500 บาท จะได้ครบทุกรูปแบบ

Download > WAAN Free

พรีวิวฟอนต์หวาน ไทย

Waan Free

พรีวิวฟอนต์หวาน อังกฤษ

Waan Free

เงื่อนไขการใช้ฟอนต์

  1. อนุญาตให้ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ได้โดยไม่จำกัดจำนวนเครื่องการใช้งานและ ระบบปฏิบัติการ
  2. อนญุาตให้ใช้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท ทั้งในเชิงพานิชย์และไม่ใช่เชิงพานิชย์
  3. ไม่อนุญาตุให้นำไปใช้ในรูปแบบ WEBFONT (css@font-face)
  4. ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขเลขรหัสหรือเรียบเรียงใหม่
  5. ไม่อนุญาตให้จำหน่าย เช่า แต่แจกจ่ายได้ผ่านช่องทางดาวน์โหลดของเจ้าของฟอนต์เท่านั้น
  6. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับรองว่าจะไม่ ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจน ซึ่ง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ อนุญาต ท้ังโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ

You might also like More from author

Comments

Loading...