เกี่ยวกับ

ตามความตั้งใจ ต้องการให้เว็บ “Maahalai.com” เป็น “มหาวิทยาลัยออนไลน์”  ที่เผยแพร่ความรู้ที่มาจากประสบการณ์ผู้เขียนจริงๆ  มหาวิทยาลัยออนไลน์แห่งนี้มีบทความเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ การแต่งภาพ การใช้งานโปรแกรม  สังคมเครือข่ายออนไลน์ เฟสบุ๊ค ทวิทเตอร์ เวิร์ดเพลส ฯลฯ  ทั้งหมดนี้เน้นให้ความรู้ที่มีสาระนำไปใช้ได้จริง ความรู้ที่มาจากประสบการณ์ไม่ใช่ทฤษฏีลอยๆ  สิ่งที่เรากำลังทำก็หวังว่าจะมีคนชอบ และสัญญาว่าจะพัฒนา Maahalai.com ให้ดียิ่งขึ้น

นโยบาย

  • สร้างองค์ความรู้ ที่มาจากประสบการณ์จริง
  • สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที
  • ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในแวดวงสังคมออนไลน์

การก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยออนไลน์แห่งนี้ ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยได้ร่วมมือกันสองคนในเบื้องต้นคือ นายคเณศ อธิรัตนกรัณฑ์  และนายปรเมศวร์ สรรพศรี เราเริ่มต้นจากการที่มีแค่พื้นที่ทำเว็บ การลงทุนหลักๆคือองค์ความรู้และทักษะการถ่ายทอดความรู้อย่างมีหลักการ  จากนั้นก็ได้สรรหาไอเดียการเขียนบทความและพัฒนาเนื้อหามาเรื่อยๆ และก็เริ่มจับทิศทางด้านความสนใจของผู้ที่เข้ามา  จนในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยออนไลน์แห่งนี้ได้มีสาระที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ โดยสิ่งที่ถ่ายทอดนั้นส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่มาจากประสบการณ์จริง  และสร้างขึ้นเองทั้งสิ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความน่าเชื่อถือ  เพราะนี่คือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่จะไม่หลอกลวง

ในอนาคต “มหาวิทยาลัยออนไลน์” จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยสาระของผู้ใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์  และมีความพร้อมที่จะร่วมงานและร่วมสร้างเครือข่ายกับผู้ที่สนใจจะมาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยออนไลน์  สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมงานกับเราติดต่อมา ณ ที่นี้ได้