ลิขสิทธิ์

 maahalai logo 2014

ทุกบทความที่เขียนขึ้นจาก maahalai.com  และเว็บในเครือข่าย เป็นงานเขียนที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ 99.99 %  โดยทุกผลงานเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นจากประสบการณ์จริง หรือเป็นองค์ความรู้ที่มาจากการสัมผัสจริงๆ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เชิงคุณภาพจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน ทางเว็บจึงขอสงวนลิขสิทธิ์ผลงานการเขียน

ข้อห้าม

 1. ห้ามทำซ้ำ หรือคัดลอกเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในเว็บอื่นๆและสื่อตีพิมพ์ จนกว่าจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทีมงาน
 2. เฉพาะเจ้าของผลงานหรือนักเขียนบทความนั้นๆ จึงจะมีสิทธิ์ทำซ้ำ หรือคัดลอกเพื่อการเผยแพร่บทความ
 3. ไม่อนุญาติให้ทำ Hotlink** กับรูปภาพที่นำไปใช้งาน

การนำไปใช้

 1. อนุญาติให้ลิ้งค์และหัวข้อบทความไปเผยแพร่ หรือนำหัวข้อไปทำเป็นสารบัญก็ได้
 2. อนุญาติให้นำบางส่วนของบทความไปเผยแพร่ คล้ายๆกับการอ้างอิงงานวิชาการ
 3. หากจะนำบทความฉบับเต็มไปใช้ต้องได้รับอนุญาติแบบเป็นลายลักอักษรจากแอดมินเท่านั้น
 4. เฉพาะ “ภาพ” นำไปใช้ได้เลย ไม่ต้องขออนุญาติ
 5. ส่วนที่เป็น “ข่าว” นำไปเผยแพร่บนเว็บของคุณต่อได้เลย แต่ถ้าเป็น “รีวิว” หรือส่วนที่เขียนเกี่ยวกับวิธีทำต่างๆ (How to) ถือเป็นบทความที่ห้ามคัดลอก 

รายการเว็บ

 1. http://maahalai.com/
 2. http://facebook.maahalai.com/
 3. http://thaipad.maahalai.com/
 4. http://powerpoint.maahalai.com/
 5. http://mac.maahalai.com/
 6. http://wordpress.maahalai.com/

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

เหตุผลที่เราห้ามทำการคัดลอกเพื่อนำไปเผยต่อในเว็บไซท์อื่น เพราะทุกผลงานที่สร้างขึ้นนั้นมาจากหยาดเหงื่อแรงงาน ของทีมงานเว็บ Maahalai.com ไม่ใช่เพื่อการค้าหรือการกุศล แต่เป็นเว็บไซต์ไม่เน้นการแสวงหากำไร และต้องการเป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์เพื่อต้องการเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ใหม่หรือความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ แต่ไม่มีนโยบายที่จะอนุญาติให้บล็อกเกอร์หรือคนทำเว็บท่านอื่นๆนำผลงานไปเผยแพร่ต่อ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 1. เว็บนี้มีค่าใช้จ่ายรายเดือน
 2. นักเขียนเลี้ยงชีพ ด้วยการเขียนบทความลงเว็บ
 3. การเคารพในผลงานโดยปฏิบัติตามข้อที่ต้องยอมรับ จะเป็นการให้กำลังใจทางเว็บให้สร้างสรรค์ผลงานต่อไป

**เหตุผลที่ไม่ให้ทำ Hotlink

 • Host หรือ Server จะทำงานหนักกว่ากว่าปกติ
 • Host หรือ Server เกิดการล่มมาแล้ว (บ่อยครั้ง)
 • การเข้าเว็บอืดมากขึ้น เพราะมีการแย่ง bandwidth และ Transfer กัน