Photoshop Tip : เทคนิคเปลี่ยนพื้นหลังภาพด้วย Magic Wand

, , 1 Comment

ภาพถ่ายที่เรามี อาจดูหม่นหมองไม่น่ามอง ผมขอเสนอวิธีเปลี่ยนพื้นหลังของภาพ ให้ดูมีชีวิตชีวา ด้วยการใช้   Magic Wand Tool  หนึ่งในเครื่องมือสุดเทพของ Photoshop

สิ่งที่ต้องมี

  1. ภาพสถานที่ท่องเที่ยว >> ดาวโหลด
  2. ภาพพื้นหลัง (ท้องฟ้า) >> ดาวโหลด

เริ่มต้นให้สร้าง Layer ไว้ก่อน  จากนั้นค่อยนำภาพสถานที่ท่องเที่ยวมาใส่

ภาพจะดูหม่นๆหมองๆ เป้าหมายคือทำให้สดใสขึ้น ดูแล้วน่าท่องเที่ยว

ผมใช้ Magic Wand Tool มาร์คส่วนที่เป็นท้องฟ้า

ใช้ Magic Wand Tool ละเลงลงส่วนที่เป็นสีฟ้า แล้วใช้ “ยางลบ” ลบส่วนที่เรามาร์คไว้

เมื่อใช้ยางลบท้องฟ้าออกก็จะได้ตามภาพ  คราวนี้หาท้องฟ้ามาใส่

นำภาพท้องฟ้า ที่ดูสดใส มาใส่ซ้อนลงไปในระดับที่ต่ำกว่า

จากนั้นก็เพิ่มความสว่างให้กับ Layer ภาพท่องเที่ยว ภาพก็จะดูกระจ่างสดใส  ดูยังไงก็สวยกว่าภาพเดิมอย่างเห็นได้ชัด

  • gurock starthai

    พื่นหลังผมขาวอะเวลาลบ ตั้งค่ายังไงให้มันโปร่งใสอะ