Browsing Tag

การค้นหา

Blogger [ตอนที่ 7] ใส่คำอธิบาย เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาบล็อก

การใส่คำอธิบายบล็อก นอกจากจะช่วยอธิบายว่าบล็อกเราเกี่ยวกับเรื่องอะไร แล้วยังมีผลต่อการค้นหาบนหน้า Google สำหรับคนทำ Blogger

Google [ตอนที่ 2] ค้นหาเว็บจาก “ประเทศไทย” เท่านั้น

เมื่อพิมพ์คำค้นที่เป็นภาษาอังกฤษ Google จะประมวลผลการค้นหาจากเว็บต่างประเทศด้วย แต่หากต้องการค้นเฉพาะเว็บประเทศไทย