Browsing Tag

การแสดงผล

Twitter บนเว็บ ดูภาพแบบยาวได้ โดยไม่ต้องคลิกเปิด

ถ้าใครเข้าเว็บ Twitter วันนี้คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็คือ รูปภาพจะแสดงแบบยาวได้โดยไม่ต้องคลิกเปิดดู จากเดิมที่แสดงเฉพาะตรงกลางรูป ถ้าอยากเห็นส่วน

ปรับการแสดงโพสในหน้าแรกของ WordPress

การแสดงผลในหน้าแรกสำคัญคือ "บทความ" และต้องมีความสัมพันธ์กับ Widget ที่อยู่ด้านข้าง ถ้า Widget ยาวมากกว่าจำนวนบทความที่แสดงในหน้าแรก