Browsing Tag

คณิตศาสตร์

สมการคณิตศาสตร์ยากๆ ให้ WolframAlpha ช่วยแก้

WolframAlpha.com เป็นสารานุกรมที่เน้นข้อมูลด้าน "สถิติ" และข้อมูลเชิงสรุป เราสามารถค้นหาหลายๆสิ่งได้จากเว็บนี้ เมื่อใส่คำค้นก็จะได้คำตอบทันที