Browsing Tag

ซ่อนไฟล์

[Windows 7] วิธีซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์

ถ้าคอมพิวเตอร์เรามีไฟล์ที่ไม่อยากให้คนอื่นเห็น ก็ใช้วิธีซ่อนไฟล์นี้ได้ เหมาะสำหรับซ่อนไว้ชั่วคราวหรือเป็นการทำเฉพาะหน้า