Browsing Tag

ติดตั้งธีม WordPress

WordPress [ตอนที่ 9] วิธีติดตั้งธีม

ส่วนใหญ่พอสร้างเว็บแล้วจะใช้ธีมใหม่ทั้งนั้น แทบจะไม่มีเว็บไหนที่ใช้ธีมดั้งเดิมของ WordPress อาจเพราะมันดูเรียบง่ายเกินไป