Chrome Extension : Awesome Screenshot ถ่ายภาพหน้าเว็บ

Awesome Screenshot คือส่วนเสริมของ Chrome ไว้สำหรับถ่ายภาพหน้าจอบนเว็บ สามารถเลือกถ่ายบางส่วน หรือจะถ่ายหน้าเว็บทั้งหน้าก็ทำได้

Read more

ถ่ายภาพ SimSimi จากหน้าเว็บมาโพสลง Facebook

วิธีจับภาพ Simsimi จากหน้าเว็บมีหลายวิธีนะ แต่ขอเลือกวิธีจับภาพหน้าเว็บด้วยโปรแกรม PhotoScape มานำเสนอเพราะง่ายดี หลายคนน่าจะมีโปรแกรมนี้อยู่แล้ว

Read more