Browsing Tag

บ้าน

CastleVille ตอนที่ 1 วิธีสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

หัวใจของ CastleVille คือการขยายอาณาจักรให้เติบโต ด้วยการก่อสร้างบ้านและอาคารต่างๆ ให้เมืองของคุณดูใหญ่ขึ้น

The Sims Social ตอนที่ 9.1 กำจัดวัชพืช เพื่อขยายพื้นที่ในบ้าน

บทนี้เป็นภาคต่อจากตอนที่แล้ว ในกรณีที่มีวัชพืช และไม่สามารถวางพื้นที่ลงได้ วิธีการก็แค่กำจัดออก แต่บางครั้งผนังบ้านก็บดบัง ทำให้กำจัดวัชพืชไม่สะดวกนัก

The Sims Social ตอนที่ 9 วิธีขยายพื้นที่ในบ้าน

สำหรับชาวซิมบ้านหลังเล็กๆที่ให้มายังไงก็ไม่เพียงต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ลำพังของที่ซื้อมาก็จะเต็มบ้านอยู่แล้ว ...ดังนั้นมาขยายพื้นที่กันเถอาะ