Browsing Tag

ป้ายกำกับ

Blogger [ตอนที่ 4] ป้ายกำกับ

ป้ายกำกับ มีไว้สำหรับบอกว่าบทความนี้มีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง โดยป้ายกำกับจะเป็นคำสั้นๆ เช่น ถ้าบทความนี้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน