WordPress [ตอนที่ 10] การติดแท็ก หรือ ป้ายกำกับ

คำว่า “ป้ายกำกับ” นั้นสำหรับผมไม่ค่อยจะคุ้นเคยเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นคำว่า “แท็ก” คนทำเว็บหลายคนจะเข้าใจ

Read more

Blogger [ตอนที่ 4] ป้ายกำกับ

ป้ายกำกับ มีไว้สำหรับบอกว่าบทความนี้มีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้าง โดยป้ายกำกับจะเป็นคำสั้นๆ เช่น ถ้าบทความนี้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Read more