Browsing Tag

ผังเมือง

SimCity Buildit รีวิวผังเมืองเกาหลี

การวางผังเมืองถือเป็นเรื่องใหญ่ของเกม SimCity Buildit ถ้าออกแบบผังเมืองไว้ดีตั้งแต่แรกจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณการอัพเกรดถนน แก้ปัญหาเมืองได้ง่าย จับย้ายบ้านได้สะดวก