Browsing Tag

ระบบ

ความแตกต่างของแอพ “จัดการไฟล์” ระหว่าง Android กับ iOS

สำหรับคนที่ย้ายค่ายไปใช้สมาร์ทโฟนระบบอื่นระหว่าง Android กับ iOS สะบบนี้มีอะไรที่แตกต่างกันหลายอย่าง แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือ การจัดการไฟล์ ถ้าเข้าใจถึงวิธีการ