ไมโครซอฟท์ขาย Product Key สำหรับ Windows 10 เริ่มต้นราคา 5,199 บาท

Microsoft store ของไทยได้เริ่มจำหน่าย Product Key สำหรับ Windows 10 ราคาเริ่มต้นนั้นอยู่ที่ 5,199 บาท สำหรับรุ่น Home และ 8,999 บาท สำหรับรุ่น Pro

Read more