Browsing Tag

รายการโปรด

YouTube ตอนที่ 6 เก็บวิดีโอไว้เป็นเพลย์ลิสต์

ใน YouTube ย่อมมีคลิปที่ถูกใจอยู่ไม่มากก็น้อย ถ้าถูกใจก็เก็บคลิปนั้นไว้เป็น "เพลย์ลิสต์" เพื่อที่จะกลับมาดูใหม่อีกครั้ง และยังสามารถจัดเพลย์ลิสต์