Browsing Tag

วิธีเปลี่ยนเพศ

The Sims Social ตอนที่ 18 วิธีเปลี่ยนเพศ

วันนี้ชาวซิมส์ที่ทำพลาด เลือกเพศผิดช่วงเริ่มเกมส์ ตอนนี้เปลี่ยนเพศได้แล้วครับ จากหญิงเป็นชาย และชายเป็นหญิง โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10 SimCash