Browsing Tag

สมัครสมาชิก

YouTube ตอนที่ 5 การสมัครรับข้อมูล

การรับสมัครรับข้อมูล คือ สมัครเป็นสมาชิกของผู้ที่อัพโหลดคลิป เมื่อสมัครแล้วเราจะได้รับข่าวสารใหม่ๆ เช่นเมื่อมีการอัพโหลดคลิปใหม่ เราจะรับทราบได้ทันที