CastleVille ตอนที่ 1 วิธีสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

หัวใจของ CastleVille คือการขยายอาณาจักรให้เติบโต ด้วยการก่อสร้างบ้านและอาคารต่างๆ ให้เมืองของคุณดูใหญ่ขึ้น

Read more

The Sims Social ตอนที่ 9 วิธีขยายพื้นที่ในบ้าน

สำหรับชาวซิมบ้านหลังเล็กๆที่ให้มายังไงก็ไม่เพียงต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ลำพังของที่ซื้อมาก็จะเต็มบ้านอยู่แล้ว …ดังนั้นมาขยายพื้นที่กันเถอาะ

Read more

CityVille วิธีการเล่นขั้นพื้นฐาน ตอนที่ 2 เริ่มต้นการสร้างเมือง

CityVille ชื่อเกมส์มันบอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับเมืองหรือเป็นเกมส์สร้างเมือง

Read more

CityVille สร้างบ้านอย่างถูกวิธี

ร้านค้า อาคารต่างๆ อย่างผิดวิธี ซึ่งจะทำให้เราใช้ประโยชน์จากมันไม่ได้

Read more