Browsing Tag

สร้างโฟลเดอร์

Chrome [ตอนที่ 3] บุ๊คมาร์คและสร้างโฟลเดอร์

การบุ๊คมาร์คคือการเก็บที่อยู่เว็บไว้ คราวหน้าถ้าจะเข้าเว็บก็จะได้ไม่ต้องพิมพ์ชื่อเว็บให้ลำบาก แค่คลิกเดียวก็เข้าเว็บได้ทันที

[Windows 7] วิธีสร้างและจัดการโฟลเดอร์

Folder หรือ โฟลเดอร์ เป็นที่สำหรับเก็บไฟล์ เอาไว้ช่วยจัดไฟล์ต่างๆในคอมพิวเตอร์ ให้ดูเป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ ...การจัดโฟลเดอร์ที่ดี