Empires & Allies : วิธีซื้อขายสินค้า

Empires & Allies เป็นเกมส์ที่มีระบบซื้อขายสินค้าระหว่างเมือง เราและเพื่อนทำการเปิดตลาด ให้มาซื้อขายของกันได้

Read more

CityVille : วิธีส่งรถไฟ เพื่อซื้อ-ขายสินค้า

แต่คราวนี้จะอธิบายแบบให้เห็นเป็นขั้นเป็นตอน โดยประโยชน์ของสถานีรถไฟคือ

Read more