แฮปปี้คนเลี้ยงหมู อายุของหมูแต่ละสายพันธุ์

หมูแต่ละพันธุ์จะมีอายุไม่เท่ากัน เฉลี่ยอายุหมูอยู่ที่ 20-30 วัน แต่ถ้าเป็นหมูพิเศษ มันจะไม่มีวันตายครับ

Read more