Browsing Tag

เขียนบล็อก

Blogger [ตอนที่ 3] วิธีแทรกภาพในบทความ

Blogger สามารถทำได้หลายแบบ ทำได้ง่ายๆ เราสามารถอัพโหลดภาพได้เรื่อยๆ ไม่ต้องกลัวว่าจะเต็ม เพราะให้พื้นที่ฝากรูปไว้ถึง 1 กิกะไบต์