Browsing Tag

เว็บ

แนะนำ Google Reader บริการอ่านข่าวจากหลายเว็บในหน้าเดียว

Google Reader บริการอ่านข่าวจาก RSS Feed จากเว็บต่างๆ เป็นการรวมข่าวจากหลายๆเว็บมาไว้ในหน้าเดียว เช่น ถ้าเราเป็นแฟนเว็บ Droidza.com Maahalai.com

Ubuntu tour ทดลองใช้อูบุนตูบนหน้าเว็บ

Ubuntu เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตระกูลเดียวกับ Linux แต่คนทั่วไปไม่ค่อยใช้กัน แม้ว่าจะเป็นซอฟแวร์แจกฟรีและถูกปรับให้ดูสวยงาม