Browsing Tag

แจ้งเหตุด่วน

แนะนำ HappyMap แอพแจ้งเหตุร้ายไกล้ตัว โหลดฟรีทั้ง Android และ iOS

HappyMap เป็นแอพช่วยให้สังคมปลอดภัยมากขึ้น หากมีเหตุอาชญากรรม ไฟไหม้ รถชน เหตุร้ายอื่นๆ ก่อนจะออกไปนอบ้านใช้แอพนี้ตรวจสอบดูได้ เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นกล่าว