Browsing Tag

แนวคิด

The Sims Social ตอนที่ 20 แนวคิดการทำรายได้จากแปลงผัก

ผักแปลงหนึ่งทำรายได้ให้เรามากกว่า 80 s ต่อการปลูกหนึ่งครั้งนะ แม้ว่าปลูกแล้วผักจะตายก็ตาม ...ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะการรถน้ำใส่ผักหนึ่งครั้ง