Browsing Tag

แฮปปี้คนเลี้ยงหมู

แฮปปี้คนเลี้ยงหมู : สุดยอดฟาร์มหมูครั้ง 2 ประจำเดือนเมษายน

เดือนนี้ได้มาน้อยพอสมควรจากการส่งเข้าร่วมทั้งหมด 12 ฟาร์ม เหลือรอดมา 6 ฟาร์มที่ทำตามกรอบกติกา

แฮปปี้คนเลี้ยงหมู ข้อเท็จจริง100% กับการผสมติดลูกหมูพิเศษ(บทสรุป)

แฮปปี้คนเลี้ยงหมู ข้อเท็จจริง100% กับการผสมติดลูกหมูพิเศษ(บทสรุป) ปัญหา และคำถามเกี่ยวกับการผสมหมูพิเศษ

แฮปปี้คนเลี้ยงหมู : รับหมูหัวหน้าเผ่า จากเกมส์เผ่าสนุก

ส่วนตัวไม่ได้สนุกเท่าไหร่กับเกมส์เผ่าสนุกเท่าไหร่ แต่ต้องทนลองเล่นเพื่อให้ได้หมูหัวหน้าเผ่า