Webmaster Tips : กันเกรียนด้วยใส่ Logo Web

ปัจจุบันการแข่งขันบนโลกออนไลน์นั้นมีสูงมากครับ สิ่งที่น่ากลัวคือเหล่า SEO สายมืด ที่อาจลอกบทความและรูปภาพของเราไปดัดแปลง

Read more

PhotoScape วิธีใส่โลโก้ (เทคนิคทำภาพซ้อนกัน)

PhotoScape นั่นก็คือการนำโลโก้มาแปะใส่หรือเทคนิคการทำให้ภาพอยู่ซ้อนกัน

Read more