Browsing Tag

ไอคอนเมนู

Mac Tip : วิธีย้ายและลบไอคอน บนแถบเมนู

ไอคอนที่อยู่บนแถบเมนูของ mac สามารถลบออกหรือเลื่อนเพื่อจัดตำแหน่งใหม่ได้ แต่จะทำได้เฉพาะไอคอนของระบบเท่านั้น จะย้ายไอคอนแอพนั้นทำไม่ได้ วิธีย้ายไอคอน กดปุ่ม command