Browsing Tag

3BB WiFi

ธนาคารกรุงเทพจะเปิดลูกค้าใช้ Wi-Fi ฟรีครั้งละ 30 นาที

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ลูกค้าที่ไปใช้บริการธนาคารกรุงเทพ สามารถขอรหัสผ่านได้จากเคาน์เตอร์สาขาเพื่อล็อกอินเข้าใช้งานไวไฟของ 3BB WiFi ได้ฟรี 30 นาทีต่อครั้ง