Browsing Tag

Bookmark Manager

Bookmark Manager จัดการบุ๊คมาร์คแบบใหม่ สำหรับ Chrome

Bookmark Manager เป็นส่วนเสริมที่ช่วยจัดการบุ๊คมาร์คใน Chrome ได้ดีขึ้น โดยเพิ่มระบบค้นหาบุ๊คมาร์ค และรูปย่อที่ทำให้ดูเข้าใจง่าย ..จริงๆบุ๊คมาร์คในแบบที่เป็นอยู่มันก็ดี