Browsing Tag

Chrome OS

แปลงร่าง Chrome ให้กลายเป็นระบบปฏิบัติการบน Windows 8

Chrome OS คือระบบปฏิบัติการของ Google มีรากฐานมาจาก Linux แต่ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปดาวน์โหลดมาใช้ฟรีเหมือนลินุ๊กอื่นๆ และไม่มีแผ่นขายเหมือนกับวินโวส์ แต่จะขายพร้อม