CityVille : จับโจรให้ได้ของรางวัลด้วย Donut

สิ่งที่สถานีตำรวจต้องการมากที่สุดคือ Donut นะครับ ถ้าไม่มี Donut ตำรวจจะอยู่ในสถานะนอนหลับ

Read more