Browsing Tag

iPhone หาย

ข้อเสนอต่อตำรวจ, Dtac, True และ AIS กรณีปัญหาโทรศัพท์มือถือหาย

โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ที่ซื้อขายได้ง่าย มันจึงมักตกเป็นเป้าหมายของการถูกขโมย ถูกล้วง ถูกปล้น ฯลฯ หรือหากมีคนเก็บได้ก็น้อยคนนักที่จะได้คืน