Browsing Tag

On-Screen Keybord

Windows 8 [ตอนที่ 20] เรียกใช้แป้นพิมพ์เสมือนด้วย On-Screen Keybord

ผมเคยมีปัญหาตัวอักษรบางตัวบนคีย์บอร์ดพัง พิมพ์ไม่ได้ก็ไปก็อปตัวอักษรมาไว้ Copy-Pate แต่ปัจจุบันถ้าคุณมีปัญหาแบบผม สามารถเรียกใช้คีย์บอร์ดเสมือน