Categories
CityVille

CityVille ทำอย่างไร ให้มีพลังงานใช้อย่างเหลือเฟือ

ตัวผมเองไม่ค่อยกังวล ว่าพลังงาน Energy จะหมดเร็ว เพราะมีมาให้ใช้เรื่อยๆอย่างเหลือเฟือ

Facebook-234-CityVille

ตัวผมเองไม่ค่อยกังวล ว่าพลังงาน Energy จะหมดเร็ว เพราะมีมาให้ใช้เรื่อยๆอย่างเหลือเฟือ ทำให้เมืองเติบโตค่อนข้างเร็ว เพราะเก็บเงินมาสร้างบ้าน ได้อย่างต่อเนื่อง และเลเวลอัพเร็วอีกด้วย

เหตุผลที่จได้พลังงาน

  • ได้รับ Gift จากเพื่อน
  • ไปเมืองของเพื่อนใหม่
  • เก็บเงิน
  • เลื่อนเลเวล

1. ส่งและรับ Gift

สำหรับคนที่ยังไม่ทราบ ให้กลับไปอ่านบทความเรื่อง “CityVille – Free Gift ตัวแปรสำคัญต่อการสร้างเมือง” ซึ่งคราวนี้ผมจะอธิบายถึงหลักการว่าทำอย่างไร ให้ได้พลังงานเยอาะๆจาก Gift

  • ให้ดูว่าเรามีเพื่อนใน CityVille กี่คน และกี่คนที่เล่น ซึ่งนั่นมันเป็นโอกาสที่ได้รับพลังงาน
  • ผมมีเพื่อนมากกว่า 70+ คน ผมส่ง Gift ให้เพื่อนทุกวัน และเพื่อนก็ส่งให้ผม
  • ถ้าไม่ได้ Gift ก็หาคุยกับเพื่อน ว่าจะส่งให้เพื่อน แล้วบอกให้เพื่อนส่งให้เราบ้าง

Facebook-243-CityVille

Facebook-244-CityVille

  • เฉพาะพลังงานใน Gift ผมมีทั้งหมด 143 และจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีเพื่อนส่งมาให้ทุกวัน
  • สรุป คือเราต้องสร้างเครือข่ายเพื่อนนั่นเอง ยิ่งมีเพื่อนมาก เราก็มีโอกาสได้รับพลังงานมาก โดยเฉพาะ ถ้าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันอยู่แล้ว ก็คุยกันได้เลย ให้เพื่อนส่งมาให้เราทุกครั้งที่เล่น …แต่เราก็ต้องส่งให้เพื่อน
  • สุดท้าย…..มันคือน้ำใจครับ  ส่งให้กันทุกวัน เราจะมีพลังงานใช้อย่างเหลือเฟือ

2.เพื่อนใหม่

สองสามวันมานี้ผมมีเพื่อนใหม่ มาแอ้ดทุกวัน ผมจึงได้พลังงานมาใช้เรื่อยๆ  แค่แวะเข้าไปเมืองของเพื่อนใหม่ ก็ได้แล้ว  3 พลังงาน  แต่ต้องเพอิ่มเพื่อนเยอาะๆ ถึงจะได้พลังงาน

สรุป : วิธีนี้สำหรับคนที่พร้อมจะรับเพื่อนคนอื่นๆ ถ้าไม่ห่วงโลกส่วนตัว

Facebook-236-CityVille

3. การเก็บเงิน

ขณะที่เราเก็บเงินจากบ้าน  หรือเก็บผัก  ก็จะมีบ้างที่ได้รับพลังงาน แต่โอกาสน้อยมากๆครับ

4 เลื่อนเลเวล

ทุกครั้งที่เลื่อนเลเวลใหม่ เราได้รับค่าพลังงานเพิ่มจนเต็มอัตรา

สรุป

การรับส่ง Gift เป็นวิธีการที่แน่นอน และมีความมั่นคงกว่า ถ้ามีเพื่อนดีเราจะได้รับพลังงานใช้แบบเรื่อยๆ ใช้ได้แบบฟุ่มเฟือย …แต่ต้องคำนึงถึงหลักการที่กล่าวมา  …เพื่อนเล่นเยอาะ เราก็ได้เยอาะ

By คเณศ อธิรัตนกรัณฑ์

เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น