Facebook-226-Cutepigs

ตารางผสมหมูพิเศษนี้เป็นอัพเดทใหม่จากบทความเดิม แฮปปี้คนเลี้ยงหมู ตารางผสมหมูพันธุ์พิเศษ 2 (แบบไม่ใช้น้ำยายีนส์)  อัพเดทคราวนี้ได้ปรับปรุงหน้าตาให้ดูให้ง่ายขึ้น  ส่วนข้อมูลการผสมนั้นมาจากบทความเดิมและการแสดงความคิดเห็นของผู้ที่เข้ามาช่วยให้ข้อมูล

อย่างไรก็ตาม  ผมลัพท์ที่ได้  ไม่ใช่ 100% แต่เป็นโอกาสที่ผสมหมูติดแล้วพันธ์พิเศษดังกล่าว  โดยหมูยอดนิยมที่มักจะได้กัน ได้แก่  หมูไข่ทอง  หมูป่า  หมูยักษ์สีเขียว และหมูจันทร์ฟ้า

***หมายเหตุ  ตารางที่ว่างคือส่วนที่ยังไม่มีข้อมูลนะครับ  เราจะอัพเดทไปเรื่อยๆ เมื่อได้ข้อมูลใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือ

Facebook-232-Cutepigs

โชยี ผสม =
โชยี ผสม =
โชยี ผสม =
โชยี ผสม =

Facebook-233-Cutepigs

เวรอน ผสม

หมูแกะ

=

หมูยักษ์สีเขียว

เวรอน ผสม  
เวรอน ผสม  
เวรอน ผสม    

Facebook-213-Cutepigs

หมูจีโล

ผสม

แฮมป์เชียร์

=

หมูจีโล

หมูจันทร์ฟ้า

หมูป่า

หมูจีโล

ผสม

ซานหยวน

=

จันทร์ฟ้า

หมูจีโล

ผสม

ฉางป่าย

=

หมูยักษ์เขียว

หมูป่า

หมูจีโล

ผสม

ยอร์คเชียร์

=

หมูป่า

หมูจันทร์ฟ้า

หมูยักษ์สีเขียว

หมูจีโล

ผสม

แกะ

หมูจันทร์ฟ้า

หมูจีโล

ผสม

นมวัว

=

หมูป่า
หมูจันทร์ฟ้า
หมูยักษ์สีเขียว

Facebook-214-Cutepigs

หมาป่าหมูน้อย

ผสม

หมาหมูน้อย

=

หมูยักษ์สีเขียว

หมาป่าหมูน้อย

ผสม

เดกคา

=

หมูยักษ์สีเขียว

หมาป่าหมูน้อย

ผสม

แฮมเชียร์

=

หมูยักษ์สีเขียว

หมูป่า

หมาป่าหมูน้อย

ผสม

ปิปิ้โล้

=

หมูยักษ์สีเขียว

Facebook-215-Cutepigs

เสือหมูน้อย

ผสม

ปิปิ้โล้

=

หมูไข่ทอง

หมูจันทร์ฟ้า

เสือหมูน้อย

ผสม

ยอร์คเชียร์

=

หมูไข่ทอง 

เสือหมูน้อย

ผสม

ฉางป๋าย

=

หมูยักษ์สีเขียว

เสือหมูน้อย

ผสม

 

=

 

Facebook-216-Cutepigs

หมูลูกขน

ผสม

จินหัว

=

หมูยักษ์สีเขียว

หมูลูกขน

ผสม

หยงซาง

=

หมูยักษ์สีเขียว

หมูลูกขน

ผสม

ซานหยวน

=

หมูจันทร์ฟ้า

หมูลูกขน

ผสม

ยอร์คเชียร์

=

หมูจันทร์ฟ้า

หมูไข่ทอง 

หมูลูกขน

ผสม

แกะ

=

หมูลูกขน
หมูจันทร์ฟ้า

หมูยักษ์เขียว

หมูป่า

หมูไข่ทอง

หมูลูกขน

ผสม

แฮมเชียร์

=

หมูยักษ์สีเขียว
หมูป่า
หมูไข่ทอง

หมูลูกขน

ผสม

หมาหมูน้อย

=

หมูป่า

หมูลูกขน

ผสม

เพียเทรน

=

หมูไข่ทอง

Facebook-217-Cutepigs

หมูเซี่ย ยุ่ย เอิน

ผสม

แฮมเชียร์

=

หมูยักษ์สีเขียว

หมูเซี่ย ยุ่ย เอิน

ผสม

นมวัว

=

หมูไข่ทอง

หมูเซี่ย ยุ่ย เอิน

ผสม

ปิปิ้โล้

=

หมูจีโล

หมูเซี่ย ยุ่ย เอิน

ผสม

ยอร์คเชียร์

=

หมูป่า

หมูเซี่ย ยุ่ย เอิน

ผสม

ซานหยวน

=

หมูป่า

Facebook-218-Cutepigs

หมูสกีดำน้ำ

ผสม

ปิปิ้โล้

=

หมูไข่ทอง

หมูยักษ์สีเขียว

หมูป่า

หมูสกีดำน้ำ

ผสม

 

=

 

หมูสกีดำน้ำ

ผสม

 

=

 

หมูสกีดำน้ำ

ผสม

 

=

 

Facebook-219-Cutepigs

หมูฟ้าแลบ

ผสม

ยอร์คเชียร์

=

หมูไข่ทอง

หมูฟ้าแลบ

ผสม

แกะ

=

หมูป่า

หมูฟ้าแลบ

ผสม

แฮมเชียร์

=

หมูยักษ์สีเขียว

หมูป่า 

หมูไข่ทอง

หมูฟ้าแลบ

ผสม

นมวัว

=

หมูจันทร์ฟ้า

Facebook-220-Cutepigs

หมูนักรบ

ผสม

ยอร์คเชียร์

=

หมูป่า

หมูไข่ทอง

หมูยักษ์สีเขียว 

หมูนักรบ

ผสม

ฉางปาย

=

หมูยักษ์สีเขียว

หมูนักรบ

ผสม

แมวหมูน้อย

=

หมูป่า

หมูนักรบ

ผสม

 

=

 

Facebook-221-Cutepigs

หมูเทวดาทองคำ

ผสม

ยอร์คเชียร์

=

หมูเทวดาทองคำ

หมูเทวดาทองคำ

ผสม

แกะ

=

หมูจันทร์ฟ้า

หมูเทวดาทองคำ

ผสม

แฮมเชียร์

=

หมูป่า

หมูไข่ทอง

หมูเทวดาทองคำ

ผสม

เพียเทรน

=

หมูไข่ทอง

หมูป่า 

หมูเทวดาทองคำ

ผสม

นมวัว

=

หมูจันทร์ฟ้า

หมูเทวดาทองคำ

ผสม

ปิปิ้โล้

=

หมูป่า

Facebook-222-CutepigsFacebook-223-CutepigsFacebook-224-CutepigsFacebook-225-Cutepigs

 

## หมูทั้งสี่ชนิด หมูจันทร์ฟ้า  หมูยักษ์สีเขียว  หมูป่า และหมูไข่ทอง ไม่สามารถผสมพันธุ์ได้

บทความก่อนหน้านี้PowerPoint Tips : ทำภาพซ้อนให้เป็น 3 มิติ
บทความถัดไปFacebook Tips : สารพัดวิธีค้นหาเพื่อนจาก Facebook
เป้าหมายการทำเว็บของผมคือ คนไทยต้องเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จะแก้ปัญหาไอทีต้องมีทางออก เว็บมหาลัยฯจึงก่อกำเนิดขึ้น